Koronavírus odporúčania


Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19


Čo je COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Potvrdil sa aj fekálno-orálny prenos. Preto je tak veľmi dôležitá hygiena rúk!!!

Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia

 • horúčka
 • bolesť svalov
 • kašeľ
 • bolesť hlavy
 • sťažené dýchanie ▪ únava
 • ale aj akýkoľvek iný príznak infekcie horných dýchacích ciest alebo tráviacich ciest-hnačka,zvracanie, bolesti brucha
 • môžte byť aj bezpríznakoví nosiči vírusu

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí , alebo boli v kontakte s docestovaným zo zahraničia, tými, ktorí sú v karanténe

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, klbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára , ktorý určí ďalší postup liečby

Call centrum

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovedajú úrady verejného zdravotníctva na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

Názory odborníkov:

https://www.novinky.cz/komentare/clanek/komentar-ohleduplnost-a-opatrnost-petr-widimsky-40336734

https://www.slovoplus.sk/profesor-vladimir-krcmery-boh-sa-ma-pytal-kde-si-ty?cookie-state-change=1585043457084

https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=8723

 Rady Covid 19-pre verejnosť

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Čo znamená karanténa

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4076:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-pre-verejnos-onkarantene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153