systém e-casenka- on line objednávanie znovu spustené

Naša Ambulancia


Ordinačné Hodiny

Pondelok 11:00 -15:00  - kontroly, dispenzár
Utorok 7:00 - 13:00 h - odbery,bežné vyšetrenia,akútne stavy,dispenzár,očkovania...
13:00-15.00 administratíva
Streda 7:00 - 13:00 h-odbery, bežné vyšetrenia,akútne stavy, dispenzár,očkovania...
13:00-15.00 administratíva
Štvrtok

9:00-13:00 h - VYHRADENÉ NA PREVENCIE

13:00-15.00 administratíva

v prípade nutnosti ošetrenia akútneho stavu ošetrenie  8:00-9:00 h po objednaní lekárom

Piatok

7:00-12:00 h -odbery, bežné vyšetrenia,akútne stavy,dispenzár,očkovania...

12:00-14.00 administratíva


Zmluvné Poisťovne

MUDr. Viera Murcková

Na ambulancii všeobecného lekára pracujem od roku 2003.  Počas praxe sa kontinuálne vzdelávam v oblasti akupunktúry a naturálnej medicíny na akreditovanom pracovisku  v Šamoríne na 1. Klinike akupunktúry a naturálnej medicíny pod vedením MUDr.Gustáva Solára ,kde aj vrámci predatestačnej prípravy pracujem. Vrámci ďaľšieho vzdelávania sa od r. 2017 zúčastňujem cyklu seminárov  - Psychosomatika I-VI pod vedením MUDr.Jarmily   Klímovej ,Mgr.Michaely Fialovej. Tiež sa venujem  aromaterapii, poradenstvu v oblasti výživy. Som absolventkou kurzu výživového poradenstva s možnosťou prístupu a vytvárania jedálnička pomocou programu Planeat - pri redukcii hmotnosti aj vrámci diétnych opatrení pri ochoreniach ako sú cukrovka,dna, kvasinkové infekcie,histamínová intolerancia....

Práca na ambulancii všeobecného lekára

Činnosť ambulancie zodpovedá bežnej práci lekára prvého kontaktu.  To znamená každodenná starostlivosť o registrovaných pacientov akútne aj chronicky chorých, predoperačné vyšetrenia, pravidelné periodické prehliadky, poradenstvo v oblasti výživových doplnkov. Pre nás je dôležité a prvoradé, že každý je jedinečný .Pretože sa súčasný životný štýl často odzrkadľuje na našom zdraví, ku každému pristupujeme so zreteľom na jeho individualitu a jedinečnosť.

Vrámci komplexného prístupu sa snažíme maximum vyriešiť na jednom mieste a preto sme rozšírili našu starostlivosť o tieto vyšetrenia:

 • CRP (hradí  Union,Dôvera  ZP)
 • EKG (vrámci prevencie á 2 roky a vrámci predoperačného vyšetrenia hradí poisťovňa)
 • ABI meranie členkovo ramenného indexu-pre diagnostiku artériového ochorenia dolných končatín (úhrada poisťovňou obmedzená v závislosti od ochorení a veku
 
Nadštandardné vyšetrenia mimo úhrady poisťoňou:
 • infúzna terapia analgeticko-myorelaxačná
 • infúzna terapia vitamínom C
 • moč testom Uricult
 •  rýchlu diagnostiku streptokoka skupiny A, celiakie, potravinovej intolerancie, stolice na OK aj z vyšších etáží tráviaceho traktu
 • aromaterapia , aroma touch liečebná masáž
 • vrámci aromaterapie meranie a indikácia jednotlivých olejov na princípe biorezonancie pomocou ITOVI 
 • andulačná terapia - biofyzikálna medicínska metóda podpornej liečby rôznych ochorení
 • magnetoterapia
 • PLANEAT - vypracovanie jedálnička - pri redukcii hmotnosti,  zvýšení cholesterolu, cukrovke, histamínovej intelorancii...
 •  akupunktúra
Preventívna periodická prehliadka

Preventívna periodická prehliadka každé dva roky, u darcov krvi raz ročne. Náplň preventívnej prehliadky pozostáva z dvoch častí. Najskôr odber biologického materiálu - odber krvi, moču. U osôb starších ako 40.r. (u poistencov VšZP), u osôb starších ako 50r. (u poistencov Dôvera a Union ZP) vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu vyšetrením stolice. U osôb 4Or. a starších EKG vyšetrenie, a cholesterolu.

Podľa presne stanovených indikácii  ZP v určitom veku a pri niektorých ochoreniach merania ABI-vyhľadávanie periférnych artériových ochorení.

Druhá časť prehliadky pozostáva z komplexného vyšetrenia pacienta, zhodnotenia výsledkov odberov, osobným pohovorom a poradenstvom podľa individuálnych ťažkostí pacienta, odoslanie na ďaľšie potrebné vyšetrenia vyplývajúce z ťažkostí a výsledkov vyšetrení pacienta.